Næringstakst

Taksering av næringseiendommer er et spesialfelt innenfor taksering av fast eiendom .
Dette fordi kompetansenivået er forskjellig og det i dette tilfellet legges betydelig mer vekt på analytisk arbeid og beregninger.

Ved taksering av næringseiendom er det et mål å komme fram til lokalenes inntjeningsevne, og vesentlig her er:

  • Lokalenes egnethet til alternativ bruk.
  • Beliggenhet i forhold til vei, jernbane, kai etc.
  • Kvaliteten på lokalene -dørhøyder, takhøyde, dagslys, elektrisk anlegg etc.
  • Beliggenhet i forhold til kundegrunnlag.
  • Bygningenes vedlikehold og standard, -behov for oppgraderinger. Tomteforhold -adkomst, parkeringsforhold, hellingsforhold, etc.