Avhendingsloven

Avhendingsloven § 3-9 regulerer selgers ansvar for feil og mangler ved eiendommen i de tilfeller hvor eiendommen er solgt med klausulen "som den er", "som besiktiget" eller med lignende alminnelige forbehold om eiendommens tilstand. I prinsippet vil en eiendom som er solgt slike forbehold ikke kunne ha mangler. Dette fordi forbeholdet innebærer at eiendommen etter avtalen skal være i den stand den er, og det vil den alltid være. Det vil i utgangspunktet kun være i de tilfeller hvor eiendommen forandrer seg i negativ retning i tidsrommet mellom avtaleinngåelsen og overtakelsen at eiendommen kan være mangelfull. Dette da klausulen peker på tilstanden på avtaletidspunktet, mens mangelsvurderingen etter loven skal foretas ved bruksovertakelsen. Formålet med avhendingsloven § 3-9 er å begrense konsekvensene av at selger har tatt et alminnelige forbehold om eiendommens tilstand. § 3-9 sier at eiendommen til tross for forbeholdet vil være mangelfull i enkelte tilfeller.

Avhendingsloven på Lovdata