Boligsalgsrapport

  • 8 av 10 ønsker en mer omfattende dokumentasjon ved kjøp eller salg av bolig
  • lik oppfatning av boligens tilstand ved overtagelse reduserer sannsynligheten for senere konflikt

Boligsalgsrapporten

  • legger spesielt vekt på byggtekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte
  • er tilpasset Avhendingsloven, forhold som ellers kan føre til konflikt er allerede vurdert og påpekt i rapporten
  • er utarbeidet av takseringsforbundene i fellesskap og sikrer dermed enhetlig rapportering
  • er anbefalt av Forbrukerrådet
  • er en kombinasjon av tilstand og takst
  • er et godt verktøy som gir trygghet både til kjøper og selger