Norges takseringsforbund

I mer enn 50 år har NTF-takstmenn satt pris på verdier. Med så lang erfaring vet vi hvordan en riktig taksering skal gjennomføres. Helt fra starten i 1957 har Norges TakseringsForbund (NTF) arbeidet for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen alle former for taksering. Derfor har NTF alltid hatt etiske regler og lover som medlemmene skal rette seg etter. Den faglige utviklingen står sentralt i organisasjonen. NTF sørger for at internasjonale standarder oversettes og kommer til anvendelse i norsk drakt. Gjennom aktiv deltagelse i internasjonale organisasjoner bidrar vi også til at disse standardene utformes slik at de blir anvendelige i den norske virkeligheten.