Boligkontroll

Vi har utstyr og kompetanse til å kontrollere flere forhold ved din bolig.
Radonmåling
Termografering
Tetthetskontroll

Vi er godkjent inneklimaveilder og har et faglig samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund.
Vi foretar målinger og registreringer der det kan være frykt for dårlig inneklima.