Håndverkerloven

Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som yrkesutøvere (tjenesteytere) skal utføre i ervervsmessig virksomhet og hovedsaklig til personlig bruk for oppdragsgiverne (forbrukerne) eller deres familie, husstand eller omgangskrets. Loven gjelder altså hvor en profesjonell yrkesutøver påtar seg å utføre en tjeneste i sin ervervsmessige virksomhet til personlig bruk for en forbruker.

Håndverkerloven på Lovdata