Energimerking av boliger

Energimerking av boliger kan sammenlignes med NAF og EU-kontroll. Jobben går ut på å måle og analysere hver enkelt bolig og gi den et energimerke etter en skala fra A som er best til G som er svakest. Karakteren er den samlede vurderingen av boligen og er basert på beregnet antall kilowatt-timer som trengs per kvadratmeter for normal bruk. Alle boliger som skal selges eller leies ut og som er større enn 50 kvadratmeter skal være energimerket. Boligeier har anledning til å gjøre dette selv, men med hjelp av profesjonell og uavhengig fagmann gir det mest presise og pålitelige resultatet. Ved salg eller utleie vil en slik måling være mer troverdig enn egne anslag.

Øker verdien

For folk uten byggeteknisk kunnskap kan det være vanskelig å fylle ut attesten selv. En forenklet utfylling kan bety at boligen blir kategorisert i en dårligere energiklasse enn det den faktisk er. Det får betydning for verdien. Erfaringer fra Nederland viser at prisforskjellen på boliger med kategori A kontra kategori C tilsvarer 3 til 5%. For en bolig som prises til 2 millioner kroner, kan altså god energiscore bety en verdiøkning på opptil 100 000 kroner.

Vi står klare til å hjelpe deg!