Hvordan måles bygningers tetthet?

Tetthetsmåling viser om boligen tilfredsstiller krav til tetthet. Byggforskriftene slår fast at isolering og vindtetting skal være utført på en slik måte at ukontrollert luftgjennomstrømning ikke forekommer.

Metoden vi benytter kalles Retrotec Blowerdoor.
Utstyret består av en kraftig kalibrert vifte som blir plassert i en midlertidig dørtetting. Vifta sørger for at det suges luft ut av huset slik at trykkdifferansen mellom innsiden og utsiden blir 50 Pa. Det samme gjentas ved å snu luftretningen slik at man bygger opp et overtrykk inne i bygningen. Ved å måle luftmengden som trengs for å opperettholde disse trykkene vil man få et mål for husets tetthet. Samtidig med at man foretar utsugningen av luft vil alle lekkasjepunkter bli identifisert og rapportert slik at nødvendige tiltak kan utføres for å få lekkasjeraten ned til det riktige nivået.