Radon - den skadelige edelgassen -

Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden med de høyesteradonkonsentrasjonene i inneluft.

Radonnivåene i norske hjem varierer enormt, alt fra 10 Bq/m3 til rundt 10 000 Bq/m3. Det er kun ved direkte måling av radon i inneluft det kan avgjøres om en bolig har et radonproblem. Strålevernet anbefaler derfor generelt at alle boligeiere foretar radonmåling.

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.

Hvorfor finnes radon i hus?

Radon har liten even til å binde seg til andre kjemiske stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Radonkonsentrasjonen i jordluft kan være høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrrykket i inneluften ofte er lavere enn i grunnen.

Bor jeg i et radonhus?

Den eneste måte å finne ut dette på, er å måle. Sporfilm er den mes økonomiske måten å måle radonkonentrasjon på. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Resulatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over måleperioden.

Sporfilm er en liten brikke laget av et materiale som har evne til å registrere alfastråling. Alfastråler fra radon og datterprodukter har stor energi og etterlater mikroskopisk skade (spor) når de treffer slike materialer.

Tiltaksgrenser

Statens strålevern anbefaler tiltaksnivå på 200 Bq/m3 for radon i inneluft. Dette gjelder både for arbeidsplasser og boliger. Tiltak kan være enkle og ikke videre kostandskrevende. Vi har utstyr for å måle forekomst av radon i din bolig.