Kjøpe og selge bolig

For de fleste av oss er kjøp av bolig den største investeringen vi gjør igjennom livet.
De fleste som selger bolig, skal samtidig investere i ny.
I forbindelse med salg og/eller finansiering kan takstmannen utarbeide ulike rapporter etter behov. Les her om de ulike taktsene.

Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til takstens størrelse. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven.