Velkommen

Rejos Takst er en del av Rejosgruppen og tilbyr tjenester innen takst og boligkontroll i Troms og Finnmark. Våre kunder er privatpersoner, eiendomsmeglere, forsikringsselskap, advokater og bedrifter.
Reidar Josefsen er godkjent takstmann siden 1994 og medlem av Norges Takseringsforbund. Rejos AS er et av de ledende takstfirma i regionen og har vurdert tusenvis av eiendommer. Vi samarbeider med en rekke finans- og forsikringsinstitusjoner i tillegg til våre privat- og bedriftskunder.

Kontortid: mandag - fredag 08:00-16:00

Om oss

Uavhengighet - Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten vil være upåvirket av partsinteresser. Honoraret er uten binding til takstens størrelse.

Taushetsplikt - Takstmenn tilsluttet NTF er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og du kan være trygg på at informasjonen ikke tilflyter uvedkommende. Alle takstmenn i NTF har taushetsplikt, og ihht. takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver.

Kontakt

Rejosgruppen A.S.

Telefon: 77 76 49 00
Adresse: Sentrum 9
9151 Storslett
Mobil: 900 68 850
E-post: post@rejos.no

Vi har kontortid mandag - fredag:
08:00-16:00

Brønnservice