Reklamasjonstakst

Slik takst kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning.

Avhendingsloven legges til grunn når du kjøper bruktbolig, eller ny bolig med rett til tomt fra en utbygger, når kontrakten underskrives etter at entreprenøren har fullført arbeidet.

  1. Bustadoppføringsloven legges til grunn ved oppføring eller kjøp av ny bolig når kontrakten underskrives før entreprenøren har fullført arbeidet.
  2. Lov om håndverkertjenster m.m. for forbrukere fanger opp tjenester/oppdrag vedr. reparasjonsarbeider, vedlikehold, ombygging m.m.

Mangler

Huskjøpere/byggherrer/oppdragsgivere opplever tidvis mangler ved den "varen" de har kjøpt. Normalt er det kjøperens plikt å dokumentere eventuelle mangler.

Rapport

I en slik situasjon kan det være aktuelt med en rapport. Det foretas besiktigelse etter samme mønster som for en byggskade, se denne.

Håndverkerloven

Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som yrkesutøvere skal utføre i ervervsmessig virksomhet og hovedsaklig til personlig bruk for oppdragsgiver eller deres familie, husstand eller omgangskrets.
Les loven her

Bustadoppføringsloven

omfatter avtaler om oppføring av bolig eller kjøp av bolig under oppføring mellom forbrukere og næringsdrivende. Det kreves at selger er en profesjonell selger. Avtaler mellom forbrukere faller ikke inn under loven.
Les loven her

Avhendingsloven

Avhendingsloven § 3-9 regulerer selgers ansvar for feil og mangler ved eiendommen i de tilfeller hvor eiendommen er solgt med klausulen "som den er", "som besiktiget" eller med lignende alminnelige forbehold om eiendommens tilstand.
Les loven her