Løsøretakst

Vi har mange oppdrag fra private såvel som forsikringsselskaper på taksering av industrimaskiner, anleggsmaskiner, kjøretøy (under og over 3,5 t), båter, samt noen andre spesialområder.
Ved skader eller behov for verditaksering på slike objekter er det betryggende å vite at kompetente takstmenn er tilgjengelige. Ikke minst er det nyttig å være klar over at dette er kompliserte fagområder som må vurderes av kompetent personell.

Vi har den nødvendige kompetansen og hører gjerne fra deg!