Økonomi

Rejos Kontor- og Økonomitjenester AS er autorisert regnskapsførerselskap og medlem av Regnskap Norge.

Rejos Økonomi tar mål av seg til ikke bare å føre kundens regnskap, men også å kunne bistå med andre administrative tjenester. Dette kan være kontorstøtte- og personalfunksjoner, rådgivning i møte med offentlige etater, planlegging og gjennomføring av små eller store arrangementer, eller annet.